Gå til hovedindhold

Klar klima-gevinst ved en fast forbindelse over Kattegat

NYHED: En fast Kattegatforbindelse vil betyde en revolution i trafikmønsteret mellem vest og øst i Danmark og reducere den danske CO2 udledning med knap en halv mio. tons årligt. Borgmester Nicolai Wammen opfordrer til, at det danske samfund hurtigst muligt høster denne klima-gevinst.

 • Læs op

Indhold

  Klimadebatten er på sit højeste og verdens topledere forhandler om, hvordan landene kan nedbringe CO2-udledningen. Århus-borgmester Nicolai Wammen, som i disse dage selv deltager i møder i forbindelse med COP15 i København, opfordrer til, at vi i Danmark derfor ændrer vores trafikmønster mellem landsdelene for markant at styrke den kollektive trafik.

  Dette kan kun ske ved med en fast forbindelse over Kattegat kombineret med en højhastighedsbane mellem København og Århus med en rejsetid på en time - og to timer mellem København og Aalborg.

  I en samfundsøkonomisk analyse udarbejdet af DAMVAD og Grontmij/Carl Bro for Kattegatkommitéen fremgår det klart, at etableringen af en fast forbindelse over Kattegat vil medføre en betydelig gevinst i CO2 besparelser og mobiliteten mellem landsdelene.

  Ifølge Damvad og Grontmij/Carl Bros analyser forventes en ny fast Kattegatforbindelse at skabe øget trafikal udveksling mellem landsdelene, men alligevel at mindske CO2 udledningen, som følge af kortere afstande mellem Sjælland og Nord- og Midtjylland for privatbilister end via Storebælt, samt forventet indstilling af færge- og indenrigs- flytrafik og elektrificering af jernbanenettet.

  Således forventes det at opnå besparelser på knap et halvt mio. tons CO2 årligt, hvilket svarer til den årlige udledning fra ca. 83.000 danskere, hvilket igen svarer til indbyggertallet i f.eks. Roskilde Kommune.

  Etableringen af højhastighedstog i Danmark forventes at medføre en økonomisk besparelse på 60 procent i generelle rejseomkostninger ved brug af tog frem for privatbil og en overflytning af passagerer fra privatbil til tog på 12 procent, svarende til ca. 1,3 mio. passagerer. På baggrund af lignende internationale referencer forventes med højhastighedstogenes markante fortrin en stigning i togenes markedsandel fra 25 procent til 55 procent.

  Borgmester Nicolai Wammen siger:
  ”En fast forbindelse over Kattegat vil være en samfundsøkonomisk god investering, der skaber dynamik og vækst i Danmark. Samtidig kan det give den kollektive trafik et tiltrængt gennembrud og dermed reducere CO2 udslippet. Jeg vil derfor opfordre til, at det danske samfund høster denne klima-gevinst ved at Folketinget hurtigst muligt beslutter sig for en fast forbindelse over Kattegat.”

  Sidst opdateret: 3. oktober 2023