Tidligere trafikminister i spidsen for Kattegatkomité

Kategatkomitéen har netopfåetnyspydspids, idettidligere trafik-ogmiljøminister Jens Kamp­mann har påtagetsigopgaven som komitéens formand til afløsningfor de tre oprindelige stiftere, regionsrådsformand i Region Midtjylland BentHansen, formand for Kommunekontaktrådeti Region Midtjylland ogborgmester i FavrskovKommune Anders G. Christensen samtborgmester i Århus Kommune Nicolai Wammen. Alle tre forbliver aktive i komitéen.

Den nyvalgte formand Jens Kampmann siger: "Jeg arbejder for en vision om at få Danmark til at hænge meget bedre sammen, så hovedstadsområdet og Østjylland tilsammen kommer til at udgøre én stor metropol. Midlet til at nå denne vision er en fast Kattegatforbindelse, som skal nedsætte rejsetiden mellem København og Århus til kun én timer med højhastighedstog.

Det foreløbige resultat af den samfundsøkonomiske analyse, Kattegatkomitéen er ved at få lavet, viser, at en sådan forbindelse vil være særdeles rentabel."

"Jeg bringer min erfaring fra 22 år i Sund og Bælts bestyrelse, heraf 8  år som formand, med ind i Kattegatkomitéen, og jeg kan ikke understrege kraftigt nok, at det haster med at få taget en beslutning. Derfor er Kattegatkomitéens formål også at påvirke Folketinget til at igangsætte en tilbundsgående undersøgelse af en fast Kattegatforbindelse", siger Jens Kampmann.

Metropol Danmark
Metropol Danmark - en fast Kattegatforbindelse er Kattegatkomitéens vision. Ved at binde landets to stærkeste vækstcentre sammen med en direkte bane- og vejforbindelse skabes et Nordeuropæisk kraftcenter - én dansk metropol, der vil bidrage til øget udvikling, og som kan klare sig i den internationale konkurrence.

Med ét slag bliver det muligt at have et almindeligt familieliv, samtidig med at man bor langt væk fra arbejdspladsen, studier kan gennemføres med nye kombinationer på tværs af forsknings- og uddannelsesinstitutioner i Øst- og Vestdanmark, og der bliver basis for at etablere faciliteter, der kan rumme store internationale sports- og kulturbegivenheder, fordi over 4 mio. mennesker er mulige tilskuere eller kunder til nationale begivenheder.

Konference
Kattegatkomitéen har arrangeret en konference om visionen og den faste forbindelse den 5. oktober 2009 i Pyramiden i Industriens Hus i København. På konferencen bliver bl.a. præsenteret en samfundsøkonomisk analyse af den faste Kattegatforbindelse, som DAMVAD og Grontmij l Carl Bro i øjeblikket er ved at udarbejde. her vil en præsentation af visionen ligeledes være på dagsordenen, ligesom internationale erfaringer med effekter af store infrastrukturinvesteringer vil blive præsenteret af én af OECDs rådgivere, Greg Clark fra London.

Kattegatkomitéen har aktuelt 31 medlemmer fra erhvervslivet, organisationer, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt regioner og kommuner fra begge sider af Kattegat.

Formandens CV i uddrag:
Medlem af Folketinget, 1966-78
Trafik- og miljøminister, 1971-73
Skatteminister, 1977-78
Direktør i Miljøstyrelsen, 1978-90
Adm. direktør i Investmiljø, 1990-2006
Bestyrelsesmedlem i Sund- og Bælt, 1987-2009 (formand 2001-2009)
Bestyrelsesmedlem i Dong Energy fra 2005
samt andre bestyrelsesposter

Yderligere oplysninger: 
Formand:
Tidl. trafikminister Jens Kampmann
tlf.: 38 79 01 49

Kattegatkomitéens sekretariat:
Hanne-Marie Sieg Sørensen
tlf.: 87 28 51 76