Transportministeren takker ja til møde med Kattegatkomitéens udvidede formandskab

Dette sker efter en henvendelse fra Kattegatkomitéen i forbindelse med udnævnelsen af Hans Christian Schmidt til Transportminister, med henblik på en drøftelse af de positive effekter en fremrykning af en principbeslutning om en fast Kattegatforbindelse fra 2013 til 2011, vil medføre. Transportministeren skriver i sit svar bl.a. at: 'Jeg lægger vægt på en god dialog omkring det strategiske analysearbejde.’ 

Kattegatkomitéens sekretariat er nu i gang med at finde et tidspunkt for mødet med ministeren